Kadra naukowo-dydaktyczna

Pokaż kadrę z podziałem na katedry lub alfabetycznie

Kadra naukowo-dydaktyczna Wyższej Szkoły Lingwistycznej z podziałem na katedry


Rektor

Prorektor ds. Kształcenia

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

Prorektor ds. Nauki

Wydział Humanistyczno-Społeczny

Ekonomia

Instytut Pedagogiki

poprzednia strona